دیگه بوسیله ی ایمیل هک نشید

به یاهو مسنجر قسمت
login
بعد
prefences
رو انتخاب کنید و بعد روی گزینه ی
privacy
کلیک کنید حالا اگر شما گزینه ی
ignore anyone who is not on my friend list
رو انتخاب کنید دیگه هیچکس نمی تونه به شما پی ام بده یا ادد کونه یا اسلن چت کنه و با گزینه ی
ignore only the people below
شما می تونید با انتخاب هر شخصی که می خواین نظران اون با شما تماس پیدا کنه و در نتیجه نمی تونه شما رو هک کنه و برای انتخاب اون روی گزینه ی
add
کلیک کرده و اسم آی دی رو بدون
yahoo.com @
می نویسین و
Ok
می کنید


دسته ها : اموزش
سه شنبه دوم 7 1387
X